نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی احتمال نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar احتمال ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar احتمال ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای آماری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرآیندهای تصادفی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمار ریاضی (برآورد یابی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سریهای زمانی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای نمونه گیری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای نمونه گیری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رگرسیون ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمار ریاضی ( آزمون فرض ها) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طرح آزمایشهای ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای ناپارامتری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طرح آزمایشهای ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کنترل کیفیت آماری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar محاسبات آماری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش های چند متغیره پیوسته ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رگرسیون ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی ماتریس ها و جبر خطی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar معادلات دیفرانسیل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی آنالیز ریاضی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی آنالیز عددی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی ترکیبیات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بهینه سازی خطی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه گراف وکاربردهای آن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بهینه سازی غیرخطی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترکیبات وکاربردها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آنالیز عددی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *