نمونه سوالات رشته آمار نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته آمار نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمال نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای آماری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar احتمال وکاربردآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جبرخطی ۱برای آمار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای نمونه گیری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرآیندهای تصادفی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای نمونه گیری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارریاضی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارریاضی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای ناپارامتری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سریهای زمانی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رگرسیون نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طرح آزمایشهای ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تحقیق درعملیات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کنترل کیفیت آماری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای پیشرفته آمار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar محاسبات آماری باکامپیوتر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طرح آزمایشهای ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای چندمتغیره پیوسته نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی برای آمار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آنالیزریاضی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آنالیزریاضی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آنالیزعددی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی ریاضیات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *