نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar تاریخ تمدنهای مشرق زمین نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت ونقدمنابع وماخذتاریخ ایران پیش ازاسلا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ یونان وروم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ایران دردوره سلوکی واشکانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گاهشماری وتقویم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات سیاسی ایران ازوروداسلام تاپایان حکومت عل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ بیزانس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ اروپادرقرون وسطی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات ایران دردوره سلجوقیان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات ومبانی علم تاریخ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تشیع ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ زندگانی ائمه معصومین (ع ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات دردوره حمله مغول وایلخانان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ نگاری وتحولات آن درایران وجهان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات سیاسی اززوال ایلخانان تاآغازحکومت صفویا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات سیاسی دردوره صفویان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ اندیشه های سیاسی درایران واسلام نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه تاریخ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ هنرومعماری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب مشروطیت وتحولات ایران تاانقراض قاجاریه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ خلیج فارس وسرزمینهای همجوار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تاکودتای ۲۸مرداد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درتاریخ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روان شناسی اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *