نمونه سوالات رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمادگی جسمانی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیولوژی انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آناتومی انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زیست شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تنیس روی میز۱-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar والیبال ۱_عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حرکت شناسی ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar والیبال ۲-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دوومیدانی ۱-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حرکات اصلاحی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رشدوتکامل حرکتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دوومیدانی ۲-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باکامپیوتر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بدمینتون ۱-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیولوژی ورزشی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar یادگیری حرکتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات پایه ومقدمات آمار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فوتبال ۱-عملی -برادران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هندبال ۱-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی وورزش معلولین نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول ومبانی تربیت بدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی روانی واجتماعی تربیت بدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شنا۱-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بسکتبال ۱-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت سازمانهای ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیولوژی ورزشی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کمکهای اولیه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژیمناستیک ۱-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کشتی ۱-عملی -برادران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شنا۲-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تربیت بدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آسیب شناسی ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژیمناستیک ۲-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بسکتبال ۲-عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات بیومکانیک ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی درمدارس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت وطرزاجرای مسابقات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فوتبال ۲-عملی -برادران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کشتی ۲-عملی -برادران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حرکت درمانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات روش تحقیق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنجش واندازه گیری کاربردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیولوژی ورزشی ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت تاسیسات ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بهداشت ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تغذیه ورزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علم تمرین ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علم تمرین ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون خارجی تخصصی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وفنون مشاوره وراهنمایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *