نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عربی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات عربی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar آزمایشگاه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق وماخذشناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آزمایشگاه ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فقه اللغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم بلاغی۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar عروض و قافیه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقد ادبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آزمایشگاه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نگارش۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نحو ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar صرف ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نگارش ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گفت وشنود۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar صرف ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نگارش ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم دوره عباسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات دوره عباسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون حدیث و نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت وترجمه متون تفسیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات عباسی(۲) واندلس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ادبیات تطبیقی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *