نمونه سوالات رشته زبان وادبیات انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته زبان وادبیات انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar خواندن ودرک مفاهیم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خواندن ودرک مفاهیم ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دستورونگارش ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دستورونگارش ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات زبانشناسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نمونه های نثرساده نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نگارش پیشرفته نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گفت و شنود ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فنون وصناعات ادبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گفت و شنود ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وروش ترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول و روش تحقیق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar درآمدی برادبیات انگلیسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ادبیات امریکا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات زبانشناسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اساطیر یونان و روم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar درآمدی برادبیات انگلیسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رمان قرن ۲۰ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نامه نگاری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون ساده نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نمونه های شعرساده نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نمایشنامه کلاسیک و رنسانس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقاله نویسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آواشناسی انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیری درتاریخ ادبیات انگلیسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خواندن متون مطبوعاتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فنون یادگیری زبان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar داستان کوتاه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بررسی آثارترجمه شده اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شعرانگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیری درتاریخ ادبیات انگلیسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بررسی آثارترجمه شده اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون ادبی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان دوم ۱(فرانسه ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون ادبی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان دوم ۲(فرانسه ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تدریس زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون برگزیده نثرادبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان دوم ۳(فرانسه ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکتبهای ادبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان عمومی (دانشپذیری) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *