نمونه سوالات رشته زبان وادبیات عرب نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته زبان وادبیات عرب نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar صرف ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکالمه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت وترجمه و تجوید قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نحو۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکالمه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم ونثرمعاصر۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فن ترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون تفسیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آزمایشگاه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar صرف ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم ونثرمعاصر۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکالمه ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه ازعربی به فارسی وبالعکس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم ونثرازسقوطبغدادتا دوره معاصر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نحو۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انشاء ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق وماخذشناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون حدیث نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روزنامه و مجلات عربی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انشاء (۲) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آزمایشگاه ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فقه اللغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انشاء۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات دوره اول عباسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم ونثر دوره اول عباسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ادبیات تطبیقی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قرائت متون عرفانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم نثر عربی در ایران ۱از آغازتاسقوطبغداد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات اندلس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم ونثردوره دوم عباسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نامه نگاری و خلاصه نویسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم بلاغی۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم و نثر عربی در ایران۲ از سقوط بغدادتا دوره معاصر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar علوم بلاغی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا دوره معاصر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات معاصر۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar عروض و قافیه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ادب سیاسی در اسلام نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ ادبیات معاصر ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقد ادبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آزمایشگاه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *