نمونه سوالات رشته زمین شناسی (کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته زمین شناسی (کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar نقشه برداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی زمین شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar محیطهای رسوبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژئوشیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی کامپیوتر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آتشفشان شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژئوفیزیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین ساخت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تخمین وارزیابی ذخائرمعدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی نفت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی محیطزیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی زیرزمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مینرالوگرافی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بلورشناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کانی شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دیرینه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رسوب شناسی وسنگ شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar چینه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنگ شناسی آذرین ودگرگونی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی ساختاری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول سنجش ازدور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فتوژئولوژی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی صحرایی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی اقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کانیهاوسنگهای صنعتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول اکتشافات معدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آب شناسی کاربردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar لرزه زمین ساخت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی مهندسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنجش ازدوردرزمین شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هیدروژئوشیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی مهندسی کاربردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی تاریخی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی فیزیکی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک پایه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک پایه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکانیک خاک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین پزشکی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آب شناسی (هیدرولوژی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دیرینه شناسی گیاهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژئوتوریسم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar میکروفاسیس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترمودینامیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با GIS نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *