نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar مبانی کامپیوتر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی فیزیکی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک پایه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک پایه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی تاریخی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بلور شناسی نوری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی کانی شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رسوب شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنگ های رسوبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنگ های آذرین نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنگ های دگرگونی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دیرینه شناسی – ماکروفسیل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریز دیرینه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar چینه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین ساخت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فتوژئولوژی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی زمین شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین فیزیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه برداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سامانه اطلاعات جغرافیایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی اقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی نفت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی مهندسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون علمی زمین شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی زیست محیطی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنجش از دور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کانه نگاری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریز رخساره ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ارزیابی ذخائر معدنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زلزله شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar لرز ه زمین ساخت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی زیرسطحی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی مهندسی کاربردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آتشفشان شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین شناسی دریایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar محیط های رسوبی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آب شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دیرینه شناسی گیاهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین ریخت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکانیک خاک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هیدروژئوشیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar منابع انرژی زمین نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خاک شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *