نمونه سوالات رشته مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی علوم کشاورزی (چندبخشی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar طرح آزمایشهای کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گیاه شناسی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هواواقلیم شناسی کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خاک شناسی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمالات وکاربردآن درکشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت محیطزیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول اقتصادکشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اکولوژی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دامپروری عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جنگلداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ماشین های کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی کشاورزی پایدار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آبیاری عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول آموزش وترویج کشاورزی ومنابع طبیعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar باغبانی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مرتعداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آفات وبیماری های گیاهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آبخیزداری وحفاظت آب وخاک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آفات انباری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیولوژی گیاهان زراعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول اصلاح نباتات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رابطه آب وخاک وگیاه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زراعت غلات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گیاهان دارویی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دیم کاری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سم شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بیماریهای مهم گیاهی وکنترل آنها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیولوژی بعدازبرداشت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ازدیادنباتات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کنترل وگواهی بذر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آفات مهم گیاهی وکنترل آنها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی کشت بافت گیاهی وبیوتکنولوژی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قارچ ،ویروس ،نماتدوپروکاریوتهای بیماری زا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژنتیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی آلی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بیوشیمی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تشریح و رده بندی گیاهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *