نمونه سوالات رشته شیمی گرایش محض نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی گرایش محض نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar شیمی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی آلی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی آلی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی فیزیک ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی تجزیه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی آلی۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی فیزیک ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی تجزیه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی معدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar معادلات دیفرانسیل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی شیمی کوانتومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سنتزموادآلی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول صنایع شیمیایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی معدنی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی محیطزیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طیف سنجی مولکولی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربردطیف سنجی درشیمی آلی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش استفاده ازمتون علمی شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی آلی فلزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی هسته ای نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی فیزیک آلی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جداسازی وشناسایی ترکیبات آلی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه گروه درشیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی دارویی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تجزیه مقادیربسیارکم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی شیمی پلیمر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ علم شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک پایه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک پایه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول بیوشیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نانو شیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *