نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar ریاضیات پایه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی فلسفه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارمقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول علم اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مردم شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تامین و رفاه اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیاست اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمار در علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی روان شناسی – مفاهیم اساسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه های جامعه شناسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مدیریت و سازماندهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کارآفرینی و توانمند سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مطالعات فرهنگی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق نظری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی خانواده نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه های جامعه شناسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق کار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی تفکر جمعی و کار گروهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات در برنامه ریزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق عملی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۲ متون برنامه ریزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیاست گذاری توریسم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصاد ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه های برنامه ریزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تغییرات اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زنان و سیاست اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فنون برنامه ریزی اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربرد جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انحرافات و سیاست اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیاستهای بهداشتی و آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیا ی انسانی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بودجه ریزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیاست گذاری محیط زیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar توسعه پایدار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی مشارکتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی مسکن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصاد توسعه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *