نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar مهندسی فناوری اطلاعات ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت وکنترل پروژه های فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تجارت الکترونیکی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مهندسی فناوری اطلاعات ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی الکترونیک دیجیتال نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مباحث نودرفناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فناوری اطلاعات (برای مدیران ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی کامپیوتروبرنامه سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ساختمانهای گسسته نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ذخیره وبازیابی اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه گراف وکاربردهای آن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول ومبانی مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar معادلات دیفرانسیل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستمهای اطلاعات مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیوه ارائه مطالب علمی وفنی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمار و احتمالات کاربردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ساختمان داده ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول طراحی پایگاه داده ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طراحی الگوریتمها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادمهندسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مهندسی نرم افزار۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شبکه های کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستم های عامل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مهندسی نرم افزار۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستم های چندرسانه ای نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گرافیک کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه زبانهاوماشین ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تحقیق درعملیات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *