نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)چندبخشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)چندبخشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیسدانلود فایلrar


زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


مبانی کامپیوتروبرنامه سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


مدارهای الکتریکی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


آمارواحتمالات مهندسی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


ساختمانهای گسسته نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


مدارهای الکترونیکی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


روشهای محاسبات عددی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


ذخیره وبازیابی اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


اصول طراحی کامپایلر نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


نظریه گراف وکاربردهای آن نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


ریزپردازنده ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


شبکه های کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


معادلات دیفرانسیل نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


فیزیک ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


فیزیک ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


ریاضی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


ریاضی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


زبانهای ماشین وبرنامه سازی سیستم نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


سیستمهای عامل نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


گرافیک کامپیوتری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


شیوه ارائه مطالب علمی وفنی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


ساختمان داده ها نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


طراحی الگوریتمها نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


مهندسی نرم افزار۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


نظریه زبانهاوماشین ها نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


الکترونیک دیجیتال نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


مدارهای الکتریکی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


سیگنالهاوسیستمها نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


طراحی سیستمهای VLSI نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


انتقال داده ها نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


سیستمهای کنترل خطی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


ریزپردازنده ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


طراحی مدارهای واسط نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


معماری سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲


دانلود فایلrar


حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *