نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar ریاضیات پایه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی فلسفه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارمقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول علم اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مردم شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمار در علوم اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی روانشناسی – مفاهیم اساسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه های جامعه شناسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مدیریت و سازماندهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مددکاری اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق نظری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه های جامعه شناسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مددکاری اجتماعی فردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar پویایی گروهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق در مددکاری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مددکاری اجتماعی جامعه ای نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی توسعه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اعتیاد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بهداشت روانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فقر و نابرابریهای اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشها و فنون توانمند سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سرپرستی در خدمات اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *