نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar ماشینهای کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar باغبانی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مساحی ونقشه برداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دامپروری عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طرح آزمایشهای کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گیاه شناسی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمالات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زیست شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربرد شیمی در کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول آموزش کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آبیاری عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی روستایی و عشایری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تکنولوژی آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت مزرعه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar توسعه و کشاورزی پایدار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تعاونی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *