نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون)چندبخشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مهندسی کشاورزی (ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون)چندبخشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رسم فنی ونقشه کشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گیاه شناسی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هواواقلیم شناسی کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خاک شناسی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمالات وکاربردآن درکشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت محیطزیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول اقتصادکشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دامپروری عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جنگلداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ماشین های کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آبیاری عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول آموزش وترویج کشاورزی ومنابع طبیعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar باغبانی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مرتعداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آفات وبیماری های گیاهی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آبخیزداری وحفاظت آب وخاک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مساحی ونقشه برداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تکنولوژی موتور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکانیزاسیون کشاورزی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar استاتیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شناخت وکاربردتراکتور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکانیک تراکتور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقاومت مصالح ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترمودینامیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی داشت وبرداشت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ماشینهاوتجهیزات ثابت زراعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقاومت مصالح ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی خاک ورزی وکاشت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar موتورهای احتراقی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طراحی اجزاء نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستمهای هیدرولیک درماشینهای کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک ومکانیک خاکهای کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar معادلات دیفرانسیل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مکانیک سیالات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شیمی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *