نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar کاربردآزمونهای روانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارتوصیفی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آماراستنباطی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات فلسفه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اختلالات یادگیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فناوری آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی ودبستانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی رشد۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درعلوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی پویایی گروه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش های تغییرواصلاح رفتار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وفنون راهنمایی ومشاوره تحصیلی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی واصول راهنمایی ومشاوره نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان آموزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت مراکزپیش دبستانی ودبستانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (اصلی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تدریس مهارت خواندن دردبستان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مفاهیم وروش تدریس ریاضیات درپیش دبستان ودبستان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مفاهیم وروش تدریس علوم تجربی درپیش دبستان ودبستان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مفاهیم وروش تدریس هنردرپیش دبستان ودبستان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی بازی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی یادگیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی آموزش خواندن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حرکات ورزشی و سرود های خاص نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روان سنجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *