نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar کاربردآزمونهای روانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارتوصیفی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آماراستنباطی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات فلسفه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی برنامه ریزی درسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اختلالات یادگیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فناوری آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آموزش وپرورش تطبیقی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی آموزش وپرورش نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت کتابخانه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی رشد۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar درآمدی برنقش ادبیات درمدارس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت کلاس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درعلوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی پویایی گروه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar درآمدی برنقش هنردرمدارس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش های تغییرواصلاح رفتار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی واصول راهنمایی ومشاوره نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی یادگیری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای ارزشیابی آموزشی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی امور مالی و تنظیم بودجه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روان سنجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *