نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر(چندبخشی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر(چندبخشی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar آنالیزعددی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت پروژه های نرم افزاری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هوش مصنوعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گرافیک کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شبکه های کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستم های شی گرا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مستندسازی نرم افزار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق وگزارش نویسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی کامپیوتروبرنامه سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ساختمانهای گسسته نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه سازی پیشرفته نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمال ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمال ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ذخیره وبازیابی اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه گراف وکاربردهای آن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فیزیک ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی عمومی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جبرخطی عددی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آنالیزعددی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه محاسبات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ساختمان داده ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar طراحی الگوریتمها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مهندسی نرم افزار۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه زبانهاوماشین ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول سیستمهای کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبانهای برنامه سازی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کامپایلر۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول سیستمهای عامل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar منطق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شبیه سازی کامپیوتری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستمهای اطلاعاتی مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar پایگاه داده ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *