نمونه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خواندن ودرک مفاهیم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دستورونگارش ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فنون یادگیری زبان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خواندن ودرک مفاهیم ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar دستورونگارش ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ساخت زبان فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نگارش فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات زبان شناسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وروش ترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar درآمدی برادبیات انگلیسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات زبان شناسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نمونه های نثرساده انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar درآمدی برادبیات انگلیسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون ساده نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar واژه شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar خواندن متون مطبوعاتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نمونه های شعرساده انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه پیشرفته ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آواشناسی انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون مطبوعاتی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه مکاتبات واسناد۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بررسی مقابله ای ساخت جمله نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول ومبانی نظری ترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه پیشرفته ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بررسی آثارترجمه شده اسلامی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وروش تحقیق ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بررسی آثارترجمه شده اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون مطبوعاتی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تدریس زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون سیاسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وروش تحقیق ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه متون اقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ترجمه مکاتبات واسناد۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گفت وشنود۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گفت وشنود۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان عمومی (دانشپذیری) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *