نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar حقوق اساسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادخرد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکلان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حسابداری صنعتی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت مالی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar پول وارزوبانکداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت مالی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حسابرسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آماروکاربردآن درمدیریت ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات وکاربردآن درمدیریت ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات وکاربردآن درمدیریت ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی سازمان ومدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تحقیق درعملیات ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تحقیق درعملیات ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بازاریابی ومدیریت بازار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت رفتارسازمانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تجزیه تحلیل وطراحی سیستم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بازرگانی بین المللی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت تولید نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستمهای اطلاعاتی مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت استراتژیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت منابع انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بازاریابی بین المللی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت صادرات وواردات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی کار نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تجارت الکترونیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق بازرگانی بین المللی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کامپیوتروکاربردآن درمدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *