نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar شناخت صنعت جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هنرومعماری ایران ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۱(جهانگردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارکاربردی درمدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هنرومعماری ایران ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۲(جهانگردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مردم شناسی (جهانگردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول علم اقتصاد۲(کلان -جهانگردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar باستان شناسی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات کاربردی درمدیریت جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی وکاربردکامپیوتردرجهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی (مدیریت جهانگردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادجهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق اساسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گذراندن اوقات فراغت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی سازمان و مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان دوم ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان دوم ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar پژوهش عملیاتی درجهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی تخصصی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar رفتارسازمانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی تخصصی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ عامه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه خوانی وآشنایی بانقشه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی مکالمه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آداب سفردراسلام نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باسازمانهای دولتی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت بازاریابی وتبلیغات جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فن راهنمایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی توسعه جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar قوانین ومقررات حقوقی جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar امورمسافرت وصدوربلیط نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی وسرپرستی گشتهای جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تجزیه وتحلیل مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای جهانگردی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *