بایگانی برچسب‌ها : اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اقتصاد کلان
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت جهانگردی
تعداد نمونه سوالات: 8 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اقتصاد کلان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اقتصاد کلان
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت دولتی
تعداد نمونه سوالات: 10 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اقتصاد کلان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اقتصاد کلان
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت صنعتی
تعداد نمونه سوالات: 10 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اقتصاد کلان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اقتصاد کلان
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت بازرگانی
تعداد نمونه سوالات: 11 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اقتصاد کلان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اقتصاد کلان
دسته: حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 8 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اقتصاد کلان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اقتصاد کلان
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد علوم اقتصاد (اقتصاد نظری)
تعداد نمونه سوالات: 10 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]