بایگانی برچسب‌ها : تاریخ

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال ۴۰ تا ۲۷۷ هجری

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال ۴۰ تا ۲۷۷ هجری
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 5 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ عثمانی و خاورمیانه

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی …از سال چهلم

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی …از سال چهلم
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی در ۲ قرن اخیر

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی در ۲ قرن اخیر
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحولات سیاسی اسلام از۲۷۷ هجری تا سقوط بغداد

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحولات سیاسی اسلام از۲۷۷ هجری تا سقوط بغداد
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]