بایگانی برچسب‌ها : تاریخ

شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ بیزانس

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ بیزانس
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحول دولت در اسلام

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحول دولت در اسلام
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحولات ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

قرائت متون تاریخی به زبان خارجه ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: قرائت متون تاریخی به زبان خارجه ۱
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحولات اروپا در قرون جدید
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

شناخت نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: شناخت نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 6 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحوالات ایران در دوره سامانیان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحوالات ایران در دوره سامانیان
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحولات دوره مغول و ایلخانی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحولات دوره مغول و ایلخانی
دسته: تاریخ دانشکده علوم انسانی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]