بایگانی برچسب‌ها : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar فناوری اطلاعاتIT نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمار و احتمالات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی زمین شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی آب و هوا شناسی۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی محیط زیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین در فضا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه و سیر تکوین جغرافیا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه خوانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای فرهنگی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی سنجش از دور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق(نظری) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی هیدرولوژی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی ژئومورفولوژی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه برداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیاست وفضا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی آب و هواشناسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وروش های آمایش سرزمین نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای روستایی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی(جغرافیا و برنامه ریزی روستایی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای خاک ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای شهری ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای اقتصادی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مخاطرات انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آب و هوای ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مطالعات منطقه ای(خلیج فارس) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar گردشگری روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روابط متقابل شهر و روستا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای سیاسی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش های تحلیل جمعیت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar توسعه پایدار روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصاد روستایی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژئوموفولوزی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت بحران در نواحی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کارگاه برنامه ریزی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

روش تحقیق(نظری)

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: روش تحقیق(نظری)
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مبانی جغرافیای اقتصادی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مبانی جغرافیای اقتصادی
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

جغرافیای شهری ایران

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: جغرافیای شهری ایران
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مخاطرات طبیعی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مخاطرات طبیعی
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

کامپیوتر در جغرافیا

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: کامپیوتر در جغرافیا
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اقتصاد روستایی ایران

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اقتصاد روستایی ایران
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مبانی سنجش از دور

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مبانی سنجش از دور
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

جغرافیای اقتصادی ایران

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: جغرافیای اقتصادی ایران
دسته: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]