بایگانی برچسب‌ها : دانشکده هنر و رسانه

مبانی هنرهای تجسمی ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مبانی هنرهای تجسمی ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه رشته ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مرمت و نگهداری آثار هنری ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مرمت و نگهداری آثار هنری ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه صنایع دستی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اصول کار مرجع

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اصول کار مرجع
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

متون اختصاصی عربی ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: متون اختصاصی عربی ۲
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

آشنایی با هنر در تاریخ ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با هنر در تاریخ ۲
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنر اسلامی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

هنر و تمدن اسلامی ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: هنر و تمدن اسلامی ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه نقاشی(نقاشی عمومی)
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

هنر در تمدن اسلامی ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: هنر در تمدن اسلامی ۲
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنرهای صناعی (گرایش سفال)
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

روش تحقیق

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: روش تحقیق
دسته: دانشکده هنر و رسانه طراحی پارچه
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

خوشنویسی و طراحی حروف ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: خوشنویسی و طراحی حروف ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه صنایع دستی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تمدن

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تمدن
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]