بایگانی برچسب‌ها : دانشکده هنر و رسانه

آشنایی با هنر در تاریخ ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با هنر در تاریخ ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه طراحی پارچه
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

آشنایی با صنعت چاپ و نشر

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با صنعت چاپ و نشر
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اداره کتابخانه

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اداره کتابخانه
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

حکمت هنر اسلامی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: حکمت هنر اسلامی
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنر اسلامی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

خوشنویسی و طراحی حروف ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: خوشنویسی و طراحی حروف ۲
دسته: دانشکده هنر و رسانه رشته ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

هنر در دنیایی کودکان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: هنر در دنیایی کودکان
دسته: دانشکده هنر و رسانه طراحی پارچه
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مبانی هنرهای تجسمی ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مبانی هنرهای تجسمی ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه صنایع دستی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنر اسلامی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با هنرهای سنتی ایران
دسته: دانشکده هنر و رسانه نقاشی(نقاشی عمومی)
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]