بایگانی برچسب‌ها : دانشکده هنر و رسانه

پارچه شناسی ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: پارچه شناسی ۲
دسته: دانشکده هنر و رسانه طراحی پارچه
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

انسان، طبیعت، طراحی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: انسان، طبیعت، طراحی
دسته: دانشکده هنر و رسانه صنایع دستی
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مرجع شناسی عمومی لاتین ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مرجع شناسی عمومی لاتین ۲
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنر اسلامی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنرهای صناعی (گرایش کاشی)
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران ۲
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگاری
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

هنر و تمدن اسلامی ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: هنر و تمدن اسلامی ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه طراحی پارچه
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مرجع شناسی علوم اسلامی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مرجع شناسی علوم اسلامی
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابداری
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

هنر و تمدن اسلامی ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: هنر و تمدن اسلامی ۱
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنر اسلامی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]