بایگانی برچسب‌ها : دروس عمومی

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 9 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

در آمدی بر اقتصاد اسلامی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: در آمدی بر اقتصاد اسلامی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 10 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

زبان و ادبیات فارسی مقدماتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: زبان و ادبیات فارسی مقدماتی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

زبان انگلیسی مقدماتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: زبان انگلیسی مقدماتی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 9 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تفسیر نهج البلاغه

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تفسیر نهج البلاغه
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 14 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

آشنایی با مقررات کارآفرینی و سرمایه گذاری

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با مقررات کارآفرینی و سرمایه گذاری
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اصول و مبانی مدیریت اسلامی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اصول و مبانی مدیریت اسلامی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اندیشه اسلامی ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اندیشه اسلامی ۲
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 14 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]