بایگانی برچسب‌ها : دروس عمومی

اصول و مبانی مدیریت اسلامی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اصول و مبانی مدیریت اسلامی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اندیشه اسلامی ۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اندیشه اسلامی ۲
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 14 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

آشنایی با دفاع مقدس

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با دفاع مقدس
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 7 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

آشنایی با علوم اسلامی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آشنایی با علوم اسلامی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

اندیشه اسلامی ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: اندیشه اسلامی ۱
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 11 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

عربی مقدماتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: عربی مقدماتی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تاریخ تحلیلی صدر اسلام
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 6 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

تفسیر موضوعی قرآن

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: تفسیر موضوعی قرآن
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 14 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

ریاضی مقدماتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: ریاضی مقدماتی
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

زبان خارجه

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: زبان خارجه
دسته: دروس عمومی
تعداد نمونه سوالات: 17 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]