بایگانی برچسب‌ها : روش تحقیق در هنرهای سنتی

روش تحقیق در هنرهای سنتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: روش تحقیق در هنرهای سنتی
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنرهای صناعی (گرایش کاشی)
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

روش تحقیق در هنرهای سنتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: روش تحقیق در هنرهای سنتی
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

روش تحقیق در هنرهای سنتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: روش تحقیق در هنرهای سنتی
دسته: دانشکده هنر و رسانه هنرهای صناعی (گرایش سفال)
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

روش تحقیق در هنرهای سنتی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: روش تحقیق در هنرهای سنتی
دسته: دانشکده هنر و رسانه کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگاری
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]