بایگانی برچسب‌ها : مترجمی زبان انگلیسی

کلیات زبان شناسی۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: کلیات زبان شناسی۱
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

ترجمه متون سیاسی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: ترجمه متون سیاسی
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

درامدی بر ادبیات انگلیسی۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: درامدی بر ادبیات انگلیسی۲
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

نگارش فارسی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: نگارش فارسی
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 5 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

خواندن و درک مفاهیم۳

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: خواندن و درک مفاهیم۳
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

نمونه شعر ساده انگلیسی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: نمونه شعر ساده انگلیسی
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 7 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

درامدی بر ادبیات انگلیسی۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: درامدی بر ادبیات انگلیسی۱
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

نمونه های نثر ساده

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: نمونه های نثر ساده
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

خواندن و درک مفاهیم۲

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: خواندن و درک مفاهیم۲
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

ساخت زبان فارسی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: ساخت زبان فارسی
دسته: دانشکده علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]